MUDr.Marek Šlais

Lékař specialista na diagnostiku a  léčbu cévních onemocnění s dlouholetými zkušenostmi z řady předních pracovišt. 

Specializace na křečové žíly a moderní metody jejich léčby pod ultrazvukovou navigací zejména laserem, radiofrekvencí, metodou clarivein, žilními lepidly, skleroterapií.

2500 endovenozních ambulantních žilních operací v lokálním znecitlivění

1500 cévních operací na klinických pracovištích – bypasů, desobliterací, při uzávěrech tepen, výdutích aorty, komplikacích diabetické nohy i cévních poraněních.


Profesní zkušenosti


V současnosti působí na :

Asklepion – klinika a institut estetické medicíny – od roku 2011

Moderní metody léčby křečových žil,  ultrazvuková diagnostika, ultrazvukově navigovaná skleroterapie

Klinika kardiovaskulární chirurgie FN Motol – od roku 2017

Lékař specialista v oboru cévní chirurgie

Indikace a operační výkony u cévních onemocnění zejména operace krčních a končetinových tepen, výdutí břišní aorty, křečových žil, diabetické nohy, rekonstrukce cévních poranění 


V minulosti působil:

2008 – 2017 Oddělení Cévní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha

Lékař specialista v oboru cévní chirurgie

Diagnostika a operace cévních onemocnění, orientace na komplikace diabetu, operace křečových žil radiofrekvenční ablací, provedeno 1300 cévních operací. Endovaskulární procedury s 20 implantací stentgraftů

2001 – 2008 II.chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK Praha

Praxe v oboru cévní chirurgie a kardiochirurgie


Vzdělání


1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 

Federal University of Santa Catarina, Brazílie

Atestace v oboru Chirurgie

Atestace v oboru Cévní chirurgie

Texas Medical Centre, Houston, Department of Cardiothoracic surgery, USA

Certifikát Duplexní ultrasonografie , II. Interní klinika, VFN Praha a 1.LF UK

Certifikát pro RFA VNUS Closure Fast – endovenozní léčbu varixů 

Certifikát Micro-sclerotherapy Training Course – Munich, Germany

Certifikát Foam sclerotherapy workshop, Dr.Obermayer, Melk, Austria

Certifikát pro lepení kmenových žil pomocí metody VenaSeal, Medtronic