Laser, Radiofrekvence, ClariVein, Lepidlo na žíly, Skleroterapie, Kompresivní terapie…a další

Obecně křečové žíly

        Křečové žíly patří k nejčastějším civilizačním onemocněním současné populace. Vyskytují se u více než 20% dospělých v České republice. Jejich výskyt a závažnost postižení pacientů významně vzrůstá s přibývajícím věkem.  Onemocnění je způsobeno vrozenou méněcenností žilní stěny, která vede k vakovitému rozšíření podkožních žil – tzv. křečové žíly nebo odborně varixy. Postižení je často dědičné.

Počátečním stádiem mohou být jemné červenofialové kožní a podkožní žilky, takzvané metličky. Mohou se vyskytovat samostatně, mnohdy však předznamenávají počínající závažnější problém. Tím jsou postupně se zvětšující křečové žíly, nastupující otoky, bolesti, pocity těžkých, unavených nohou, noční křeče, kožní ekzémy, tmavnutí kůže.

Onemocnění může dojít až do stadia nevratných chronických změn na dolních končetinách, bývají přítomny obtížně zhojitelné bércové vředy a je ovlivněno celkové zdraví a kvalita života pacientů.Žilní nedostatečnost, křečové žíly, varixy je onemocněním provázející pacienty léta. Mnohdy prodělají řadu výkonů a operací, které nevedou k jejich spokojenosti. Rozšířená je i obava z jejich opětovné tvorby a postupného zhoršování obtíží.


Praktické informace: Pokud máte některý z těchto projevů, trápí vás těžké nohy, otoky, viditelné křečové žíly nebo pokud máte strach z možné dědičnosti varixů po  rodičích, objednejte se k cévnímu vyšetření.


Vyšetření

Klíčem pro dlouhodobě úspěšnou léčbu křečových žil a s nimi spojených obtíží je přesná diagnostika problému. Včasnou léčbou můžeme předejít vážným následkům jako je vznik zánětů, krevních sraženin nebo bércového vředu. Základem je vstupní vyšetření, jehož součástí je precizní ultrasonografie žil (ultrazvuk) a zhodnocení jejich funkčního stavu. Díky tomu je možné přesně identifikovat problematická místa a naplánovat způsob ošetření. Ultrazvukovým vyšetřením žil lze většinou najít rozšířené místo velké povrchové žíly, kde vzniká zpětné proudění krve (reflux) vedoucí k žilnímu přetlaku, rozšíření podkožních žil (varixů) a městnání krve pod ním. Nemocní většinou tento stav vnímají jako pocit plnosti, horkosti nebo bolest (křeč). Rozšířené výstupy povrchových žil jsou nejčastěji v tříslech nebo v podkolenní (malá a velká žíla saféna). U každého pacienta je vždy po vyšetření stanoven individuální plán, s výběrem vhodných metod léčby, případně jejich kombinace. Současně se je informován o časové náročnosti předpokládaného výkonu, případných omezeních.

Cílem léčby je maximálně šetrné odstranění křečových žil s co nejlepším kosmetickým a zároveň funkčním výsledkem a minimálními komplikacemi.


Praktické informace k vyšetření: Během rozhovoru zjistíme vaše obtíže, vývoj onemocnění, prodělané předchozí  operace, celkový stav a jiné případná onemocnění. Důležité je odhadnout pracovní  a sportovní zátěž, rizikové faktory tvorby křečových žil, váš denní režim. Vlastní vyšetření je zaměřeno na rozsah a místa projevů křečových žil na nohách. V závěrečném rozhovoru je popsán stav a příčina problémů a navrženy vhodné individuálně přizpůsobené metody řešení a vysvětlen jejich princip a přínos. Také je většinou možné stanovit plán a termíny léčby, pacient se dozví i poměrně přesný odhad ceny u výkonů, které nejsou hrazeny plně zdravotního pojištění.


Metody léčby křečových žil

V léčbě křečových žil používáme moderní prověřené metody, které patří ke světové špičce. Z operačních metod jsou to nejčastěji operace pomocí nitrožilního laseru (takzvaná EVLA – endovenozní laserová ablace), dále radiofrekvenčního vlákna (RFA VNUS ClosureFast), také máme k dispozici metodu ClariVein a i lepidlo na žíly VenaSeal a VariClose. 

Operace je u nás  bez výrazných operačních ran, bez použití stehů, často bez rány v třísle. To nám umožňuje kontrola ultrazvukem po celou dobu výkonu, což významně zvyšuje preciznost zákroku. Eliminovány jsou bolesti, poruchy hojení ran, jizvy. Není nutná hospitalizace, většina výkonů probíhá ambulantně, bez nutnosti celkové anestezie. To umožňuje speciální lokální tzv. tumescentní anestezie- napuštění podkoží lokálním anestetikem pomocí speciální pumpy.

Průběh operace

Vlastní zákrok má nejčastěji dvě fáze. Nejprve používáme laserové nebo radiofrekvenční vlákno (katetr), kterým destruujeme hlavní žilní kmen zevnitř termokoagulací. Toto vlákno zavádíme pod kontrolou ultrazvuku ze vpichu v oblasti kolene. Následuje koagulace nefunkčního úseku žíly (destrukce teplem nebo chemicky) bez nutnosti klasického chirurgického přístupu operační ranou. Žíla se smrští a tělo ji postupně vstřebá.

V druhé fázi se nejčastěji další viditelné žíly se odstraní jen z bodových řezů – miniflebectomie. Metoda minimalizuje chirurgický zásah na několik vpichů. Tím se omezí operační krvácení a tvorba modřin a je umožněn ambulantní výkon.

Na konci výkonu je natažena kompresní punčocha, pacient je kontrolován na lůžku a po 30ti minutách po výkonu odchází s doprovodem domů.

Metody léčby podrobněji

Sklerotizace

 

Endovenozní laser (EVLA) a radiofrekvence (RFA)

Tyto metody jsou nejvhodnější k řešení nedostatečnosti velkých žil, větších varixů. Největší výhodou těchto metod je jejich šetrnost, přesnost provedení  pacientovi „na míru“ a účinnost, která při správném provedení dosahuje 98%.

Po zavedení katetru a aplikaci místního anestetika je působením tepla dosaženo uzávěru postižené žíly. Tím je vyřešena funkční porucha způsobující tvorbu křečových žil níže na končetině. Uzavřená žíla je poté postupně vstřebána, v těle nezůstává žádný cizí materiál.

Provádíme je zcela ambulantně. Laserové vlákno zavádíme do žíly pouze z malého vpichu, kompletně pod sonografickou kontrolou, čímž je zajištěna přesnost. Pacienti popisují výrazně menší  bolestivost a diskomfort než po klasických operacích, k běžným denním činnostem se vracejí prakticky ihned.

Operace pomocí ClariVein sondy

ClariVein metoda umožnuje destrukci žíly kombinací mechanického poškození a chemické sklerotizační látky. Její hlavní výhodou je fakt, že se obejde i bez aplikace lokální anestesie a tím je komfortnější než metody tepelné ablace typu laser nebo RFA. Její účinnost a úspěšnost je ale nižší, cca 85%. Díky tomu je vhodná pouze pro některé typy postižení žil, současně její cena je o cca 30% vyšší než u ostatních metod.

Lepení žil žilním lepidlem VariClose nebo VenaSeal

Jedná se o nejmodernější metodu léčby křečových žil. Vyžaduje výrazně menší aplikaci  lokální anestesie a umožňuje po operaci rychleji plnou zátěž. Také není u části případů nutné nosit kompresní punčochy.

Nefunkční žíla je uzavřena pomocí kyanoakrylátového lepidla, které kontrolovaně uvolníme ze zaváděcího katetru. Nevýhodou je vyšší cena materiálu o proti ostatním metodám. Také je nutné uvést informaci, že v uzavřené žíle zůstává lepidlo jako trvalý implantát. Dobré výsledky jsou dosahovány u žil menších průměrů, u větších typů postižení dochází v dlouhodobém sledování k obtékání lepidla a znovuotevření se postižené žíly. Proto tyto metody nyní používáme velmi zřídka, pouze u pečlivě limitovaných nálezů.

Miniflebectomie

Principem ambulantní flebektomie je vytažení křečových žil z nepatrných cca 2 – 3 mm velkých ran, případně vpichů silnou jehlou. Provádí se v lokání anestesii jako samostatný výkon na izolovaných křečových žilách, často také doplňuje výkon na velkých žilách laserem nebo radiofrekvencí. Skrze malé vpichy jsou zavedeny různé typy háčků  a žíly jsou po zachycení a vytažení z rány jemně uvolněny. Kosmetický efekt bývá výborný, šetrná technika a tumescence okolí zabraňuje tvorbě větších hematomů. Viditelné křečové žíly se tím odstraní. 


Praktické informace k výkonu:

Před výkonem je možná lehká snídaně, dostatek tekutin. S sebou kompresní punčochy II.kompresní třídy, stehenní. Také volné kalhoty a obuv, vzhledem k pooperační bandáži, punčoše.

Předoperační vyšetření nebývá nutné, důležité je ale zjištění lékových alergií, zejména na lokální anestetika. Pokud pacient běžně snáší např. stomatologické ošetření, nebývá problém s lokální anestesií.

Operaci provádíme v příjemném prostředí operačních sálů. Po příchodu jste v sálovém komplexu seznámeni s operačním výkonem, fixem jsou označeny viditelné křečové žíly. Pak je v lokální anestezii provedena operace trvající cca jednu hodinu. Hned po operaci můžete chodit, pracovní neschopnost nebývá nutná.

Kompresní punčochu je nutné nosit týden s odložení pouze na sprchu vlažnou vodou, dále dle stavu jeden až dva týdny pouze během dne.

U běžného typu postižení a většině zákroků je důležité se vyvarovat náročných sportovních aktivit, zvedání velké zátěže. Běžný denní režim je  obvykle možný. Vždy je snaha se o detailech domluvit individuálně.

Po operaci se dostavíte na kontrolu dle domluvy, většinou je kontrola v prvních 14-ti dnech, poté dle stavu a vývoje, dále je pacient v péči svého angiologa v místě bydliště. Při jakýchkoliv nejasnostech či komplikacích spojených s operací event. novotvorbě křečových žil je konzultace a kontrola co nejdříve.


Klasická otevřená operace

V určitých případech, zvláště pokud pacienti již prodělali v minulosti i opakované operace křečových žil, není použití moderních metod možné. Po individuálním zhodnocení příčiny stavu, většinou nově vytvořených křečových žil, je naplánován výkon.

I tak lze část zákroků uskutečnit bez celkové anestezie, s přesností díky ultrazvukové navigaci. Nevyhneme se tu operačním ranám, ale i tak jsme schopni provést šetrný zákrok s malým omezením v pooperačním období.

Pacienti s výjimečně složitým nálezem, případně jinou závažnou cévní problematikou, poruchami prokrvení končetin, mohou být po vyšetření doporučeni na specializované oddělení cévní chirurgie.


Nejčastější otázky:

Bolí to? 

U zákroků v místní znecitlivění jsou cítit injekce k aplikaci vlastního znecitlivění. Typicky informujeme pacienta „teď to píchne a lehce zatlačí“. V naprosté většině je to po vstupních obavách dobře snášeno, máme dobré zkušenosti i s více citlivými pacienty, kdy je možné před výkonem doplnit vhodnou medikace.

Jaké jsou možné komplikace operačních zákroků?

Mezi nejčastější komplikace operačních zákroků patří výskyt modřin, z ostatní komplikace jsou vzácné. Může dojít k parestesiím(3%) a termickému poškození kůže (0.46%). Vznik hluboké žilní trombózy je popisován v 0.27%. kožní pigmentace (2%).

První týden, vzácně i o několik dní déle může být přítomen pocit tahu, tlaku nebo napětí na stehně, v místě průběhu ošetřené hlavní žíly, která ztratí pružnost. Nečastěji 6-10.den po výkonu. Je to způsobeno jejím uzávěrem a postupným hojením a vstřebáváním. Jedná se o běžný jev, bez klinické závažnosti, na který stačí lokálně chladit, užít mírných analgetik typu Paralen, Ibuprofen a podobně, v běžné dávce.

Každá metoda tedy může mít i při správném provedení své možné komplikace. Považujeme za důležité aby pacient o nich předem věděl, ale současně je informován o způsobech prevence jejich vzniku a řešení.

Nebude mi odstraněná žíla chybět?

Žilní systém je velmi naddimenzován, navíc ošetřujeme pouze žíly nefunkční, které působí již obtíže a zatěžují zdravé žíly, které musí převzít jejich funkci. Chybět tedy nebude, naopak zdravým žilám se uleví.

Bude případný operační výkon trvalý, neobjeví se mi žíly znovu?

Na základě vyšetření nalezneme aktuální problém, který přesnou operací vyřešíme. Nelze zcela zabránit další tvorbě křečových žil na jiných doposud zdravých žilách, případně druhé končetině. Důležité je  vzniklé projevy řešit co nejšetrněji, vzhledem k možným další zákroků v průběhu desetiletí.

Co mohu udělat v prevenci, jak zabránit další tvorbě?

V lékárnách je možné koupit řadu zaručených potravinových doplňků a mazání. Z naší zkušenosti i z řady klinických studií je patrné, že jejich efekt je velmi hraniční až žádný, spíše má pacient pocit, že pro své žíly něco udělal.

Nejdůležitější se jeví pravidelný pohyb a prevence nadváhy, zejména pokud je výrazná statická zátěž – stání, sezení v zaměstnání.

V případě velké zátěže je vhodné preventivně nosit kompresní punčochy.

Stran dalších rizik jako jsou dědičnost, ženské pohlaví, určitá dispozice…zde jsou důležité pravidelná kontrolní vyšetření a včasné řešení vzniklých projevů.


 

Klíčová slova

Křečové žíly – varixy – dolní končetiny – nohy – metličky – teleangiektazie – perforátory -moderní léčba křečových žil – moderní léčba varixů – mini invazivní léčba – flebektomie – CHIVA – radiofrekvenční ablace – RFA –Endovenozní laserová ablace – EVLA – skleroterapie – sklerotizace – pěnová sklerotizace – ambulantní flebektomie – ambulantní léčba varixů – kompresivní terapie – Vein lite – Venefit – laser – ultrasonografie

Žilní insuficience – žilní nedostatečnost – bércový vřed